Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v takom prípade je povinný vrátiť tovar spolu s faktúrou poštou alebo osobne na adresu predávajúceho. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, ideálne v originálnom obale, s kompletnou dokumentáciou priloženou k tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní odo dňa doručenia takto vráteného tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.