Ochorenie močových ciest mačiek

13. 1. 2016

Ochorenie dolných močových ciest je najčastejším problémom v urologickej praxi mačiek. Zvyčajne sa vyskytuje urolitiáza, teda tvorba močových kameňov, vytvorenie uretrálna zátky alebo vznik močové infekcie. Ochorenie dolných močových ciest môžu byť spôsobené aj neurogénnou alebo anatomickými abnormalitami, nádory, traumou. Viac ako polovicu klinických prípadov tvoria idiopatickej ochorení, pri ktorých je príčina nejasná. Ochorenie močových ciest sa môže prejavovať zvýšenou tvorbou moču, zvýšenou frekvenciou močenia alebo naopak úplnou zástavou močenie, či bolestivým močením. Mačky močom na neobvyklá miesta, mimo toalety, môže sa objaviť krv v moči. Ťažké prípady sú charakteristické apatiou, odmietaním krmiva až zvracaním.

 

Urolitiáza

Urolitiáza je ochorenie dolných močových ciest spôsobené kryštalizáciou minerálov, ktoré vedie k vzniku kameňov. U mačiek sa najčastejšie stretávame so struvitov a kalciumoxaláty, v menšej miere s uráty a s ostatnými druhmi kameňov. Príčinou struvitových konkrementov je alkalické (zásadité) pH moču a asi v 20% prípadov ureázapozitívní močová infekcia. Zásadité pH moču spôsobuje v najväčšej miere alkalické zloženie krmiva a tzv. Postprandiálnej alkalický vzostup. To je jav nastávajúca po nakŕmení, kedy sa obličky snaží kompenzovať stratu kyselín (spôsobenú tvorbou HCl v žalúdku) vylučovaním zásaditého moču. Podľa posledných výskumov môže mať na kryštalizáciu struvitu vplyv aj koncentrácia tzv. Tamm-Horsfallovho glykoproteín (THG) bežne sa vyskytujúceho v cicavčie moči. Zvýšený výskyt kalciumoxalátové urolitiázy v poslednom období je spájaný so znižovaním obsahu horčíka a pridávaním acidifikátory do komerčných krmív. Vyskytuje sa aj u mačiek s hyperkalcémiou. Urátová urolitiáza je najčastejšie spojená s portosystemickými cievnymi anomáliami alebo s inými ochoreniami pečene. Príčinou cystínových urolitiázy býva dedičný defekt. Urolitov sa zvyčajne odstraňujú chirurgicky. Po mineralogické analýze získaných urolitov sa stanoví účinná prevencia. Väčšinou spočíva v podávaní špeciálne vyvinutých veterinárnych diét, ktorých zloženie pomáha predchádzať vzniku kameňov, niektoré diéty dokonca kamene priamo rozpúšťajú. (Napr. Eukanuba VD Cat: Oxalate Urinary alebo Struvite Urinary, Hill 's Feline: C / D, K / D, S / D, Purina VD Feline UR St / Ox Urinary, Royal canin VD Feline Urinary S / O High Dilution Specific FCD Struvite Management alebo Struvite Dissolution, Trovet mačka ASD, Vet Life Natural CAT Struvite a prípravky ako: Uropet gél, Urolsyn pasta, Urocid pasta, ...)

 

Uretrálne zátky

Uretrálne zátky sa vyskytujú u mačiek častejšie ako urolitiáza a sú, na rozdiel od kameňov, tvorené prevažne nekryštalické hmotou. V drvivej väčšine bývajú vďaka anatomickej predispozíciu postihnutia kocúri. Terapia spočíva v mechanickom odstránení prekážky masážou penisu, manuálnou kompresiou močového mechúra, cystocentéze a hydropropulzí. V ťažkých prípadoch je nutná chirurgická liečba -perineální alebo prepubická uretrostomia, ktorej výhodou je odstránenie najpravdepodobnejšieho miesta recidívy.

 

Močová infekcia

Vďaka špecifickému zloženiu moču (vysoká osmolalita a koncentrácia močoviny) sa u mačiek vyskytuje bakteriálny zápal močových ciest menej často ako u iných zvierat. Jeho liečba spočíva v podávaní antibiotík najmenej po dobu dvoch týždňov a odstránenie predisponujúcich faktorov.

Prevencia ochorenia močových ciest u mačiek spočíva najmä v diéte, podávanie mokrých krmív, zabránenie vzniku obezity a elimináciu stresového prostredia.