Reklamácia tovaru

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození a kupujícímu bude po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva z dodávky nebo dodán jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo viditelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky, před prvním použitím výrobku, na telefonním čísle +420 774 742 123 nebo e-mailem na adresu info@abckrmiva.cz. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Jakékoliv pozdější reklamace obsahu zboží a fyzického porušení zboží nebudou akceptovány.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

V případě reklamace, kupující zašle prodávajícímu reklamované zboží, a to doporučeně s pojištěním, jinak prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu. Zásilky zaslané na dobírku, stejně tak jako zásilky posílané kupujícím na náklady prodávajícího prodávající nepřebírá.
 
Dnem doručení reklamovaného zboží (přijetí zásilky prodávající potvrdí e-mailem) začíná běžet 30denní reklamační doba, o způsobu jejího vyřízení bude kupující informován. V případě oprávněné reklamace – prodávající zajistí odstranění závady na výrobku na své náklady. Pokud odstranění vady není možné, prodávající po dohodě s kupujícím použije jednu z následujících možností: výrobek vymění za nový (1), za jiné zboží (2) nebo poskytne slevu z ceny (3), nebo kupujícímu vrátí peníze (4). Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením (např. pádem výrobku), používáním (zejména používáním v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití) nebo ošetřováním výrobku (zejména svémocným nebo neautorizovaným rozebíráním, opravováním nebo upravováním výrobku).